Zmienność znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. II. Ograniczenia łączliwości jednostek słownikowych

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 4/1984 s. 213-220
Dział: Artykuły