6. Gdak czy Gdaka?

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 4/1984 s. 240-241
Dział: Mówią nazwy