O fonetykę dydaktyczną języka polskiego dla cudzoziemców

Jerzy Majchrowski

Poradnik Językowy 4/1984 s. 242-248
Dział: Język polski za granicą