Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1982

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1984 s. 249-273
Dział: Bibliografia