Zmienność znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. III. Repartycja znaczeń wyrazów w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 5/1984 s. 277-289
Dział: Artykuły