Charakterystyka słownictwa zawodowego rzemieślników

Małgorzata Żak-Święcicka

Poradnik Językowy 5/1984 s. 294-298
Dział: Artykuły