Opis badań eksperymentalnych nad wykorzystaniem metody algorytmicznej w nauczaniu gramatyki języka polskiego w szkole

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/1984 s. 308-318
Dział: Język polski w szkole