Wykorzystanie badań nad językiem mówionym do opracowania gramatyki komunikacyjnej języka polskiego

Bogusław Dunaj, Janina Labocha, Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 5/1984 s. 319-322
Dział: Język polski za granicą