„Studia nad polszczyzną kresową” , t. I, pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława L. Werenicza, Wrocław 1982

Elżbieta Smułkowa

Poradnik Językowy 5/1984 s. 335-339
Dział: Recenzje