Wyjątek potwierdza regułę (na marginesie książki J. Miodka Rzecz o języku) [Jan Miodek, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983]

Roman Sadziński

Poradnik Językowy 5/1984 s. 339-341
Dział: Recenzje