O poprawność i kulturę języka prawniczego

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1984 s. 342-344
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów