Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, opracowany zespołowo pod red. K. Polańskiego, t. I, Wrocław 1980

Maria Witkowska-Gutkowska

Poradnik Językowy 1/1983 s. 69-71
Dział: Recenzje