Między logiką a konwersacją: o zjawisku podwójnej negacji w języku naturalnym

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 2/2007 s. 12-21
Dział: Artykuły i rozprawy