Budowa czasu przyszłego niedokonanego w języku polskim

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1983 s. 76-78
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów