Profesor Halina Koneczna jako historyk języka

Salomea Szlifersztejn [Salomea Szlifersztejnowa]

Poradnik Językowy 2/1983 s. 81-87
Dział: Artykuły