Profesor Halina Koneczna jako fonetyk

Alina Ściebora

Poradnik Językowy 2/1983 s. 87-93
Dział: Artykuły