Metaforyczny model SUMIENIA (zarys ogólny)

Andrzej Kominek

Poradnik Językowy 2/2007 s. 22-36
Dział: Artykuły i rozprawy