Tekst — Język — Poetyka. Zbiór studiów, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Wrocław 1978

Anna Cegieła

Poradnik Językowy 2/1983 s. 130-131
Dział: Recenzje