O czasowniku zabezpieczać

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 2/1983 s. 135-139
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
zabezpieczać