VIII Międzynarodowy Kongres Slawistów Zagrzeb 1978

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1983 s. 140-142
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów