Henryk Kowalewicz (20.VI.1925—16.II.1981)

Jan Wikarjak

Poradnik Językowy 3/1983 s. 143-149
Dział: Artykuły