Uwarunkowania i wyznaczniki stylu tekstów propagandowych

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 3/1983 s. 150-158
Dział: Artykuły