Negacja leksykalna w języku polskim

Barbara Janowska

Poradnik Językowy 3/1983 s. 159-172
Dział: Artykuły