Funkcje semantyczno-słowotwórcze przedrostka pod- w prefiksalnych derywatach czasownikowych

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3/1983 s. 173-182
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
pod-