Testy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cześć II — Klasyfikacja testów językowych i ich praktyczne zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Małgorzata Majewska

Poradnik Językowy 3/1983 s. 183-194
Dział: Język polski za granicą