Jerzy Bańczerowski, Systems of semantics and syntax. A determinational theory of language, Warszawa-Poznań 1980

Wiesław Morawski

Poradnik Językowy 3/1983 s. 195-200
Dział: Recenzje