Jan Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego—terminologia obróbki drewna w dialektach polskich, Wrocław 1981

Róża Okos

Poradnik Językowy 3/1983 s. 200-202
Dział: Recenzje