Słowiańska socjolingwistyka porównawcza. Możliwości badawcze

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 4/1983 s. 209-221
Dział: Artykuły