Przymiotniki tworzone od wyrażeń przyimkowych w języku polskim

Elżbieta Wójcikowska

Poradnik Językowy 4/1983 s. 222-229
Dział: Artykuły