O peryfrastycznych konstrukcjach predykatywnych z parafrazą przymiotnikową

Jolanta Mindak

Poradnik Językowy 4/1983 s. 230-233
Dział: Artykuły