Izochronizm jednostek rytmicznych w próbce czytania polskiego wiersza

Leszek Biedrzycki

Poradnik Językowy 4/1983 s. 234-244
Dział: Artykuły