Czy rzeczownik ryzyko należy wciąż do singularia tantum?

Mirosława Podhajecka

Poradnik Językowy 2/2007 s. 54-63
Dział: Artykuły i rozprawy