Rola kształcenia obcokrajowców w Polsce w propagowaniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą

Julia Sułkowska-Kusztelak

Poradnik Językowy 4/1983 s. 245-258
Dział: Język polski za granicą