Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Salomei Szlifersztejn, Wrocław 1981

Anna Cegieła

Poradnik Językowy 4/1983 s. 266-268
Dział: Recenzje