Jan Brzeziński, Wyznaczniki językowostylistyczne poezji sentymentalnej, Zielona Góra 1979

Kazimierz Długosz

Poradnik Językowy 4/1983 s. 271-273
Dział: Recenzje