Program prac nad kulturą języka polskiego

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 4/1983 s. 274-282
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów