Próba charakterystyki orientacji badawczych we współczesnej stylistyce

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 5/1983 s. 302-308
Dział: Język polski w szkole