Sygnały niemanualne a zdania złożone w Polskim Języku Migowym: gramatyka twarzy

Piotr Tomaszewski, Paweł Rosik

Poradnik Językowy 2/2007 s. 64-80
Dział: Artykuły i rozprawy