Z teorii i praktyki nauczania stylistyki w szkole średniej (1900-1939)

Barbara Bogołębska

Poradnik Językowy 5/1983 s. 308-315
Dział: Język polski w szkole