Spójność tekstu w wypracowaniach olimpijczyków

Halina Wiśniewska

Poradnik Językowy 5/1983 s. 326-330
Dział: Język polski w szkole