O ścisłość, komunikatywność i poprawność języka prawniczego

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1983 s. 336-338
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów