Badania Prof. dra Przemysława Zwolińskiego nad językami południowosłowiańskimi

Jerzy Rusek

Poradnik Językowy 6/1983 s. 356-362
Dział: Artykuły