Sprawozdanie z XI Sympozjum Dialektologiczno-onomastycznego Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś

Izabela Kępka

Poradnik Językowy 2/2007 s. 81-84
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki