Badania Profesora Przemysława Zwolińskiego nad językami wschodniosłowiańskimi

Tatiana Hołyńska

Poradnik Językowy 6/1983 s. 363-367
Dział: Artykuły