Produktywność formantów paradygmatycznych w rzeczownikowych derywatach prostych współczesnego języka polskiego

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 7/1983 s. 416-424
Dział: Artykuły