Izabela Kępka, Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901). Słownictwo i frazeologia, Gdańsk 2005

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 2/2007 s. 85-89
Dział: Recenzje