Z badań nad peryfrastycznymi konstrukcjami predykatywnymi

Jolanta Mindak

Poradnik Językowy 7/1983 s. 425-434
Dział: Artykuły