Marian Grala, Say It in Polish. An Intensive Course for Beginners, Warszawa 1982

Małgorzata Majewska

Poradnik Językowy 7/1983 s. 440-442
Dział: Język polski za granicą