Edvard Lotko, Polština a čeština z hlediska typologického, Ołomuniec 1981

Anna Sułkowska

Poradnik Językowy 7/1983 s. 442-444
Dział: Język polski za granicą