Stanisław Borawski, Antoni Furdal, Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 1980

Zenon Wiśniewski

Poradnik Językowy 7/1983 s. 451-453
Dział: Recenzje